Цитати от "13-та годеница на принца"

- Аз съм само един прост магьосник. И то много прост!

Добавен на: 11/01/2009 06:35

- Казва ли ти някой... Пък и смее ли човек да пита.

Добавен на: 11/01/2009 06:37

И какво ще рече това на простоцарски език?

Добавен на: 11/01/2009 10:28

Обичам го лудо, обича ме и той!

Добавен на: 11/01/2009 10:28

От туй кюфте само кюфтета ще ми народиш!

Добавен на: 11/01/2009 10:28

- Пари ли искаш или медал?
- Истинският творец не работи за слава и почести, Ваше величество!

Добавен на: 18/05/2010 18:49

- Откакто ти удариха 20 тояги, Микеле се научи да рисуваш.
- 25 бяха Ваше Величество!

Добавен на: 28/11/2013 13:23

Ми той на кюфте мяза бе. На кюфте с корона!

Добавен на: 28/11/2013 13:27

- Магиите непрекъснато се развиват. Нови технологии. Едно 15 дни на специализация ще го оправят ваше величество.

Добавен на: 08/02/2015 19:21

- Искам да Ви призная нещо, Ваше величество... Аз съм разбойник.
- Спокойно! Не си само ти.

Добавен на: 24/05/2016 07:36
Top Site Counter